El 3 de novembre de 2010 es va inaugurar el parc tecnològic i universitari TecnoCampus. En una dècada hem acompanyat 5.362 emprenedors en els seus projectes, hem contribuït a crear 804 empreses i hem assolit la xifra de 3.688 estudiants de grau, postgrau i màster matriculats en tres centres universitaris adscrits a la Universitat Pompeu Fabra.

​Et convidem a conèixer la nostra història i el nostre futur:

anys de creixement continuat

Tant en l’àmbit universitari com l’empresarial

milions d'euros d'inversió en edificis

Una aposta de l’Ajuntament de Mataró per al creixement econòmic i social.

de benefici per la societat per cada euro invertit

… segons un estudi de 2016 dels professors Josep Maria Raya i Roberto Dopeso, cada euro invertit al TecnoCampus genera un benefici per a la societat de 4,68€ en creació de llocs de treball, producció, valor afegit, despesa, impacte social, etc.

Càtedres amb un enfoc universitat-empresa

Càtedres d’envelliment i qualitat de vida; d’economia circular; i d’economia social.

Universitat

&

Triplicada la xifra d'estudiants

Pràcticament s’ha triplicat la xifra d’estudiants: s’ha passat dels 1.270 del curs 2010-2011 als 3.688 del curs 2019-2020 (3.494 estudiants de grau i 194 de màsters i postgraus).

l

Oferta de graus

L’oferta de graus ha passat de 7 a 17 titulacions en aquests 10 anys.

Estudis amb un enfoc professionalitzador

La professionalització ha guiat la posada en marxa de noves titulacions i la reconversió de les ja existents. Un exemple clar és el grau de Logística, pioner a tot l’Estat, i amb un gran potencial de creixement (economia derivada del COVID-19).

n

Aposta per les dobles titulacions

Les dobles titulacions de grau han estat una aposta en l’àmbit universitari des del 2014, en un moment en què en el context universitari no eren habituals.

Z

Oferta de màsters i postgraus

L’oferta de màsters i postgraus, pràcticament inexistent el 2010, consta ara de 4 màsters universitaris oficials i 12 postgraus i màsters propis.

S'estrenà l'Escola Superior de Ciències de la Salut

L’Escola Superior de Ciències de la Salut, un dels tres centres adscrits a la Universitat Pompeu Fabra juntament amb l’Escola Superior Politècnica i l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa, es va posar en funcionament amb la inauguració del parc, el 2010.

Ampliació del campus al TCM6

El 2016 es van ampliar les instal·lacions universitàries amb un nou edifici (TCM6) per fer front al creixement experimentat.

l

Bona matrícula del 2020-2021

Bones xifres de matrícula de nou accés a graus per al curs 2020-2021,amb 857 nous estudiants de grau, en un context difícil amb adaptació a l’online de tota la docència pel factor COVID-19.

Empresa i emprenedoria

Ocupació del Parc

El parc es troba en plena ocupació d’empreses: de les 60 del moment de la inauguració del parc a les 121 actuals.

Casos d’èxit

Són grans empreses, creadors d’ocupació i potencialitat de creixement

Verkami

Crowfunding en el qual s’ha completat tot el procés de creació d’empreses, de l’assessorament inicial a la instal·lació a la incubadora i, posteriorment, en un espai a TCM2.

Minoryx Therapeutics

Una biotech amb seu a TCM2 que ha anat creixent (va començar a TCM2) destacada i amb un fort component innovador, internacional i de creixement.

Bytemaster

Bytemaster (gestió de sistemes logístics)

Everis

Everis (consultoria)

Programes específics sectorials o de creixement

La connexió amb el món empresarial es plasma també en programes específics posats en marxa per al tèxtil (Reimagine Textile), per a la continuïtat de negocis sense relleu (Reempresa) i assessorament per a la internacionalització (Go Global).

5.362 emprenedors atesos en 10 anys

804 empreses creades en 10 anys

84 empreses incubades en 10 anys

Amb una dada de supervivència molt positiva, donat que 2 de cada 3 continuen al mercat.

Pla estratègic 2022

 

Document presentat el maig de 2017

Parc TecnoCampus Mataró-Maresme
Av. Ernest Lluch, 32 | 08302 Mataró

Tel. +34 93 169 65 00
www.TecnoCampus.cat

Segueix tota l’actualitat del TecnoCampus a les xarxes socials